تعرفه و قیمت


(تعرفه قیمت ها تا پایان سال 1400)
 
 
ترمیم  600.000 تومان
درمان ریشه 1.000.000 - 1.500.000 تومان
ایمپلنت هر واحد 5.500.000 – 7.500.000 تومان
روکش واحدی 1.200.000 تومان
جرم گیری و بروساژ  600.000 تومان
لامینیت کامپوزیت هر واحد 800.000 الی 1.000.000 تومان
لامینت سرامیکی هر واحد  1.500.000 الی 2.800.000 تومان
بلیچینگ هر فک 1.500.000 تومان دو فک 3.000.000
پروتز دو فک 5.000.000 الی15.000.000تومان
پروتز تک دندان  500.000 تومان
کشیدن دندان  100.000 تومان به بالا
خارج کردن دندان عقل  300.000 تومان به بالا
 
کلیه قیمت ها مقطوع می باشد

 :  

 : 

 : 

 

 :

 :