تعرفه و قیمت(تعرفه قیمت ها تا پایان سال 1401)
 
 
ترمیم  900.000 تومان
درمان ریشه 1.500.000 - 2.400.000 تومان
ایمپلنت هر واحد 8.500.000 –10.000.000- 12.000.000 تومان
روکش PFM
روکش فول سرامیک zirconia 
1.800.000 تومان
2.800.000 تومان
جرم گیری و بروساژ  800.000 تومان
لامینیت کامپوزیت هر واحد 1.000.000 الی 2.200.000 تومان
لامینیت سرامیکی هر واحد  3.300.000 الی 4.500.000 تومان
بلیچینگ هر فک 2.000.000 تومان دو فک 4.000.000
پروتز دو فک 8.000.000 الی20.000.000تومان
پروتز تک دندان  800.000 تومان
کشیدن دندان  400.000 تومان به بالا
خارج کردن دندان عقل  500.000 تومان به بالا
 
کلیه قیمت ها مقطوع می باشد

 :  

 : 

 : 

 

 :

 :